Jak zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty przygotowane przez doświadczony zespół wdrożeniowców z firmy 4 Results. Podczas wydarzenia dowiesz się, jak zwiększać efektywność przedsiębiorstwa oraz poznasz efekty wdrożeń w polskich firmach.


Targi STONE 2017
22 listopada
pawilon 8

Agenda:

 • 10.00 - 10.40 Jak skrócić wszystkie czasy realizacji w biurze i na produkcji - wstęp do metody Quick Response Manufacturing (QRM)
  Ireneusz Biliński - Partner, Współwłaściciel 4 Results;
 • 11.45 - 12.20 QRM case studies - rewolucja krótkich czasów realizacji, czyli jak z 8 tygodni zejść do 3 tygodni i jednocześnie zwiększyć przychody o 20%
  Piotr Wrzeszcz – Partner Zarządzający 4 Results;
 • 12:40 - 13:10 TPM - japońska strategia zarządzania parkiem maszynowym w realiach polskich firm; case study - poprawa efektywności linii produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TPM
  Izabela Starnawska – Parter, Współwłaściciel 4 Results;
 • 13:40 - 14.20 Trening Wiedza Instruktaż (TWI) -  czyli jak szybko i sprawnie wdrożyć nowych pracowników przy olbrzymiej rotacji na dzisiejszym rynku pracy
  Martyna Hómin - Konsultant 4 Results;
 • 14:40 - 15:20 Strategia jest dla Amatorów, Egzekucja (wdrożenie) dla Profesjonalistów, czyż nie? - czyli jak Sprzedaż współgra z Produkcją
  Michał Paradowski - Partner, Współwłaściciel 4 Results.

[ notki biograficzne prelegentów ]

Przeczytaj więcej o wykorzystywanych metodach, z którymi szczegółowo zapoznasz się na targach STONE.

QUICK RESPONSE MANUFACTURING (QRM)

Metoda QRM to zmiana strategii, która koncentruje całą organizację (planowanie materiałowe, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, prace biurowe i rozwój nowych produktów) wokół jednego kluczowego nawyku, czyli konkurowania krótkim czasem realizacji. Pokażemy nie tylko, jak skrócić czas realizacji zleceń , lecz również, jak dzięki skracaniu czasów realizacji rozwijać wszechstronność ludzi, poprawiać jakość oraz obniżać koszty operacyjne firmy, zyskując dzięki temu większy udział w rynku . QRM jest strategią nastawioną na trwały wzrost biznesu. Firmy wdrażające QRM skracają czasy realizacji nawet, do 80%, co w efekcie nie przekłada się na większą sprzedaż i udział w rynku, ale również doświadczają znaczącej redukcji kosztów funkcjonowania firmy nawet o 10-15%. Lean Manufacturing to potężne narzędzie, ale ze względu na swoje dostosowanie do produkcji seryjnej bardzo trudne do wdrożenia w firmach produkujących krótkie serie oraz produkty projektowane i wytwarzane na zamówienie klientów.

Total Productive Maintenance (TPM)

To całościowy program ciągłego rozwoju pracowników i organizacji oraz zmiany kultury zakładu produkcyjnego w celu wypracowania maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń.

TPM zapewnia trwałe i pożądane wartości, kluczowe z perspektywy zarządu i właścicieli zakładu: maksymalną efektywność, najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalną zyskowność, dzięki czemu firma ma pełne możliwości budowania przewagi konkurencyjnej.

Filozofia programu TPM:

 • Total (Kompleksowe) – obejmuje całą organizację, poprzez angażowanie wszystkich jej pracowników
 • Productive (Produktywne) – kreuje kulturę wysokiej produktywności i efektywności
 • Maintenance (Utrzymanie i usprawnianie) – zapewnia pożądane rezultaty dzięki nieustannej optymalizacji obiektów technicznych.

Podejście Total Productive Maintenance adresowane jest przede wszystkim do firm wytwarzających produkty w systemie ciągłym, masowym, wielkoseryjnym, a także organizacji z dużym parkiem maszynowym.

Training Within Industry (TWI)

Program rozwoju kompetencji pracowników różnych szczebli

w celu wzrostu efektywności i jakości procesów. TWI pozwala na:

 • Szybkie wdrożenie nowych pracowników,
 • Rozwój umiejętności między stanowiskowy
 • Wyższą produktywność w krótszym czasie realizacji
 • Redukcję błędów jakościowych
 • Większe bezpieczeństwo pracy
 • Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości pomiędzy pracownikami
 • Standaryzację procesu szkoleń
 • Budowanie dobrych relacji z pracownikami

Strategia jest dla Amatorów, Egzekucja (wdrożenie) dla Profesjonalistów, czyż nie? - czyli jak Sprzedaż współgra z Produkcją

Zintegrowanie kanałów sprzedaży oraz optymalizacja portfolio to fundament wdrażania STRATEGII, która również współgra z Produkcją.

Posiadane portfolio Produktów lub Usług wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa rozrasta się. Właścicieli i Zarządy zadają sobie pytanie czy jest inny sposób na wzrost ? Z pomocą przychodzi optymalizacja portfolio produktów/usług, która pozwala maksymalizować zysk ze sprzedaży i poprawić pozycję konkurencyjną firmy. To jedna z najważniejszych metod optymalizacji strumieni przychodów i eliminowania zbędnych kosztów w sprzedaży, sprawdzone w praktyce metody badawcze oraz udokumentowane twarde rezultaty:

 • poprawiamy rentowność, wolumen i dynamikę sprzedaży produktów przynoszących największy zysk oraz posiadających największy potencjał,
 • eliminujemy zbędne koszty w obszarze sprzedaży i logistyki,
 • uzyskujemy twarde dane, na podstawie których kierownictwo może modelować portfolio produktów: wzmocnić produkty zyskowne, wycofać produkty nierentowne,
 • zwiększamy siłę marki produktów i ich udział w kategorii we wszystkich punktach sprzedaży oraz.

W ostatnich latach tradycyjny kanał sprzedaży, sieci i dyskonty mocno ewoluowały, zarówno na poziomie struktur, jak i formatów sklepów. Równolegle dynamicznie rozwija się handel elektroniczny. Wobec tych zmian współczesna sprzedaż stoi przed wyzwaniem dostosowania się do nowych uwarunkowań! Naszym Klientom pomagamy zintegrować kanały sprzedaży, wprowadzając logikę opartą na nowych zasadach i regułach rynkowych.

W kontekście integracji sprzedaży, obecnie główne cele naszych Klientów to:

 • wyeliminowanie strat w nakładach w obszarze sprzedaży,
 • wypracowanie efektywnej struktury sprzedaży wobec konsolidacji po stronie odbiorców,
 • wzrost wolumenu sprzedaży w kanałach, przeciwdziałanie spadkom efektywności,
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej organizacji oraz wyposażenie jej w narzędzia pozwalające prowadzić efektywną ekspansję rynkową.

Wstecz

Współpraca Medialna

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact